Price list

Prezzi bungalow inverno 2020-21

Tipologia 01/12-23/12 23/12-07/01 07/01-05/05
Bungalow Tipo A Euro 55.00 Euro 95.00 Euro 55.00
Bungalow Tipo B Euro 45.00 Euro 70.00 Euro 45.00

Prezzi campeggio inverno 2020-21

Tipologia 01/12-23/12 23/12-07/01 07/01-05/05
Adulti Euro 7.00 Euro 9,00 Euro 7.00
Bambini Euro 5.00 Euro 6.00 Euro 5.00
Piazzola Euro 7.00 Euro 10.00 Euro 7.00
Piazzola tenda Euro 6.00 Euro 7.50 Euro 6.00
Seconda macchina Euro 3.00 Euro 3.00 Euro 3.00
Cani Euro 3.00 Euro 3.00 Euro 3.00
Bagno privato Euro 8.00 Euro 8.00 Euro 8.00
Bagno privato xxl Euro 10.00 Euro 10.00 Euro 10.00

Prezzi bungalow estate 2021

Tipologia 01/06-03/07 - 04/09-05/11 03/07-31/07 - 21/08-04/09 31/07-21/08
Bungalow Tipo A Euro 55.00 Euro 70.00 Euro 95.00
Bungalow Tipo B Euro 45.00 Euro 55.00 Euro 70.00

Prezzi campeggio estate 2021

Tipologia 01/06-11/07 + 29/08-05/11 11/07-01/08 + 22/08-29/08 01/08-22/08
Adulti Euro 7.00 Euro 8.00 Euro 10.00
Bambini Euro 5.00 Euro 6.00 Euro 7.00
Piazzola standard Euro 7.00 Euro 8.00 Euro 10.00
Piazzola comfort Euro 9.00 Euro 11.00 Euro 14.00
Piazzola tenda Euro 6.00 Euro 7.00 Euro 8.00
Seconda macchina Euro 3.00 Euro 3.00 Euro 3.00
Cane Euro 3.00 Euro 3.00 Euro 3.00
Bagno privato Euro 8.00 Euro 8.00 Euro 8.00
Bagno privato xxl Euro 10.00 Euro 10.00 Euro 10.00